logo
Kontakt
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katedra Statystyki
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
tel. (+48) 71 36 80 336

e-mail: zi_sce(at)ue.wroc.pl


logoUE

e-learning

logoPTS

logoStatistika

logoSPS
Aktualności

Strona: « [1] [2] [3] [4] »

11.03.2019

Wykład otwarty PTS z okazji Dnia Statystyki Polskiej

Dzień Statystyki Polskiej jest obchodzony corocznie 9 marca. Z tej okazji Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział we Wrocławiu wraz z Urzędem Statystycznym we Wrocławiu i Katedrą Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego zaprasza na wykład otwarty pt.

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w sektorze MŚP

Wykład wygłoszą dr hab. Krzysztof Łobos, prof. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, oraz dr Elżbieta Stańczyk z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. Wykład odpowie na pytanie, czy opłaca się zarządzać nowocześnie, na podstawie analizy wpływu wybranych zmiennych z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem i jego otoczenia na wzrost i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Wykład odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w poniedziałek 11 marca 2019 r. o godz. 13:30 w budynku Z sala 214.
Zrównoważony rozwój
(powiększ)

14.06.2018

Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe

Katedra Statystyki, Urząd Statystyczny we Wrocławiu oraz Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Statystycznego we Wrocławiu serdecznie zapraszają na wykład otwarty autorstwa prof. dr. hab. Walentego Ostasiewicza pt.

Istota i znaczenie tak zwanego zrównoważonego rozwoju

Wykład odbędzie się 14 czerwca 2018 r. o godz. 17:30 w budynku Z sala 213.
Zrównoważony rozwój
(powiększ)

23.04.2018

Wykład otwarty PTS z okazji Światowego Dnia Ziemi

Światowy Dzień Ziemi
to święto, które jest obchodzone na całym świecie prawie od pól wieku i uroczyście inicjowane przez Sekretarza Generalnego ONZ biciem w Dzwon Pokoju. Jest to ważne święto dla całej ludzkości, a szczególnie dla naszej Uczelni ze względu na podjęte śmiałe i odważne starania kształtowania nowego profilu kształcenia przyszłych zarządców krajem i planetą.

Z tej okazji Katedra Statystyki oraz Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Statystycznego we Wrocławiu serdecznie zapraszają na wykład otwarty autorstwa prof. dr. hab. Walentego Ostasiewicza pt.

GAJANIE
Globalne Zarządzanie Globem

(refleksje z okazji Światowego Dnia Ziemi)

Wykład odbędzie się 23 kwietnia 2018 roku godzina 13:00, sala 101 E.
Zamiast streszczenia
Światowy Dzień Ziemi
(powiększ)

11.01.2018

Wykład otwarty PTS pt. "Geometryczna Analiza Danych. GAD = Statystyka minus Prawdopodobieństwo"
Polskie Towarzystwo Statystyczne i Katedra Statystyki zapraszają na otwarty wykład:

Geometryczna Analiza Danych. GAD = Statystyka minus Prawdopodobieństwo,

który wygłosi
dr Andrzej Dąbrowski,
emerytowany pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Wykład odbędzie się w czwartek 11 stycznia 2018 r. o godz. 13:45 w sali 4 bud. W na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Geometryczna Analiza Danych
(powiększ)

10.03.2017

09.12.2016

Wykład otwarty PTS pt. "Zastosowania modeli predykcyjnych w biznesie - wpływ mocy predykcyjnej na wyniki finansowe procesu biznesowego"
Polskie Towarzystwo Statystyczne i Katedra Statystyki zapraszają na otwarty wykład:

Zastosowania modeli predykcyjnych w biznesie - wpływ mocy predykcyjnej na wyniki finansowe procesu biznesowego,

który wygłosi
dr Karol Przanowski,
adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Wykład odbędzie się w piątek 9 grudnia 2016 r. o godz. 13:00 w sali 212 bud. CKU na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Prawie każdy menadżer zajmujący się procesem biznesowym zawsze zadaje sobie to samo pytanie: jak wykorzystanie zaawansowanych modeli predykcyjnych wpływa na optymalizację procesu? O ile wzrasta zysk, dzięki stosowaniu lepszych modeli statystycznych? Dzięki prostym arkuszom kalkulacyjnym, możliwe jest wykazanie namacalnych korzyści stosowania analityki. Można miesięcznie o kilka milionów złotych zarabiać więcej w danym procesie biznesowym, jeśli tylko nieznacznie zwiększy się własność predykcyjności modelu. Niestety brak tworzenia biznes planów hamuje zastosowania zaawansowanej analityki w biznesie. Potrzebujemy dobrej metodyki i właściwego przygotowania analityków, by potrafili przekonywać środowiska biznesowe, używając języka odwołującego się do wskaźników finansowych. Jest to poważne wyzwanie, któremu można sprostać i osiągnąć obopólne korzyści biznesowe i akademickie.
Wykładowca naukowo zajmuje się teoretyczną stroną Credit Scoring. Posiada duże doświadczenie w analizowaniu portfela Consumer Finance i tworzeniu symulatorów danych odzwierciedlających procesy tego portfela. Jest ekspertem z Sytemu SAS, zaawansowanego programowania i analiz statystycznych. Jest autorem wielu własnych programów SAS 4GL do budowy modeli kart skoringowych. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Business Analytics. Prowadzi jedyne w swoim rodzaju zajęcia z „Credit Scoring i Makroprogramowania w SAS”. Autor książek „Credit Scoring w erze Big Data” (OW SGH, 2014) i „Credit Scoring – studia przypadków procesów biznesowych” (OW SGH, 2015). Odpowiedzialny w dużych bankach grup kapitałowych za zarzadzanie ryzykiem kredytowym, budowanie, wdrażanie i monitoring modeli predykcyjnych, tworzenie zautomatyzowanych procesów CRM, zarządzanie kampaniami i ofertami, tworzenie automatycznych procesów budżetowania i planowania.
Zastosowania modeli predykcyjnych w biznesie - wpływ mocy predykcyjnej na wyniki finansowe procesu biznesowego
(powiększ)

09.05.2016

Wykład otwarty PTS pt. "Jaka polityka społeczna wobec rodzin z osobami niepełnosprawnymi w Polsce?"
Polskie Towarzystwo Statystyczne i Katedra Statystyki zapraszają na otwarty wykład:

Jaka polityka społeczna wobec rodzin z osobami niepełnosprawnymi w Polsce?,

który wygłosi
dr hab. Olga Kowalczyk,
prof. UE we Wrocławiu.
Wykład odbędzie się w poniedziałek 9 maja 2016 r. o godz. 15:00 w sali 4 bud. W na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Od lat wielu teoretyków i praktyków zajmujących się problematyką dotyczącą niepełnosprawności zwraca uwagę na konieczność zasadniczej przebudowy polskiej polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin, począwszy od zmiany dominującego paradygmatu. Należy odejść od postrzegania jej jedynie jako kosztu, obciążenia dla finansów publicznych i zacząć traktować jako inwestycję w kapitał ludzki, długookresową działalność wielosektorowych podmiotów, nastawionych na osiąganie rezultatów w przyszłości, w myśl zasady inwestowania, która mówi, że podejmuje się działania i angażuje środki, po to aby uzyskać odpowiedni "zwrot" w przyszłości. Do podjęcia takich zmian zobowiązują nas też standardy obowiązujące w UE.
O tym właśnie będzie ten wykład.
Jaka polityka społeczna wobec rodzin z osobami niepełnosprawnymi w Polsce?
(powiększ)

23.09.2015

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium Katedry Statystyki, które odbędzie się na naszej uczelni w dniu 23.09.2015 o godz. 10.00 w sali 104E. Podczas seminarium prof. Filomena Maggino, była przewodnicząca Międzynarodowego Towarzystwa Badań Jakości Życia (ISQOLS) wygłosi referat na temat: "Building Synthetic Indicators of Well-being". Prof. F. Maggino gości we Wrocławiu, uczestnicząc w konferencji naukowej "Quality of Life 2015: Human and Ecosystems Well-being" http://www.qol2015.ue.wroc.pl◥.

23.04.2015

Zapraszamy na cykl wykładów, dotyczący zagadnień badania systemów opodatkowania dochodów, które wygłosi prof. Achille Vernizzi (strona domowa) z Katedry Ekonomii, Zarządzania i Metod Ilościowych Wydziału Nauk Politycznych, Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytetu w Mediolanie:

1. (środa 13 V 2015, godz. 15:00-17:15, sala 414 bud. Z) Equivalence scales (basic definitions and the Engel laws). Vertical and horizontal equity of the personal income tax. The instruments generally used in tax systems to pursue either vertical or horizontal equity (in particular in personal tax systems PIT): the quotient, the tax credit and the exemption. Their relations with equivalence scale.
Presentation 1. part, Presentation 2. part.

2. (poniedziałek 18 V 2015, godz. 13:00-15:15, sala 414 bud. Z) Implicit equivalence scales in PIT. Inequality measures in income distributions. Tax progressivity and tax effects on income distributions. Examples of estimated implicit equivalence scales. The Gini index, the concentration index.
Presentation Implicit scales, Presentation Gini index.

3. (wtorek 19 V 2015, godz. 13:00-15:15, sala 414 bud. Z) Atkinson index.The fairness of taxation: Kakwani and Lambert's axioms, re-ranking indexes.
Presentation Atkinson index.

4. (środa 20 V 2015, godz. 13:00-15:15, sala 414 bud. Z) Applications of Kakwani and Lambert axioms in actual tax systems.
Presentation Kakwani and Lambert approach.


23.04.2015

Wykład otwarty PTS pt. "INEQUALITY MEASURE AND THE ISSUE OF NEGATIVE ATTRIBUTES"
Polskie Towarzystwo Statystyczne i Katedra Statystyki zapraszają na otwarty wykład

INEQUALITY MEASURE AND THE ISSUE OF NEGATIVE ATTRIBUTES,

który wygłosi
prof. Achille Vernizzi
z Uniwersytetu w Mediolanie
Wykład odbędzie się w środę 13 maja 2015 r. o godz. 13:15 w sali 113 bud. Z na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Wykładowca dokona wprowadzenia w problematykę dochodów ujemnych oraz przedstawi nowe wyniki badań naukowych uzyskanych przez Zespół Badawczy w składzie: E. Raffinetti, E. Siletti, A. Vernizzi.
Problematyka dochodów ujemnych jest bardzo ważna w gospodarce zarówno z punktu widzenia teoretycznego jak i praktycznego, wciąż jest jednak mało zbadana.
INEQUALITY MEASURE AND THE ISSUE OF NEGATIVE ATTRIBUTES
(powiększ)

23.03.2015

Wykład PTS pt. "STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO?"
Polskie Towarzystwo Statystyczne i Katedra Statystyki zapraszają z okazji Dnia Statystyki Polskiej na wykład

"STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO",

który wygłosi
prof. Tadeusz Bednarski
z Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Wykład odbędzie się w czwartek 26 marca 2015 r. o godz. 14.15 w sali 1 budynku P na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Wykład STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO
(powiększ)

29.11.2014

Wykład PTS pt. "Co to jest zrównoważony rozwój?"
Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział we Wrocławiu zaprasza na wykład

"Co to jest zrównoważony rozwój?",

który wygłosi
prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz
(Przewodniczący Rady Oddziału PTS we Wrocławiu i emerytowany długoletni kierownik Katedry Statystyki UE we Wrocławiu)
Wykład odbędzie się w piątek 5 grudnia 2014 r. o godz. 15:30 w sali 2 budynek E Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Wykład PTS pt.
(powiększ)

26.11.2013

Międzynarodowy Rok Statystyki
W ramach obchodów Międzynarodowego Roku Statystyki zapraszamy na wykład

„Myślenie statystyczne: jego istota i zastosowanie w nauce, biznesie i polityce",

który wygłosi
prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz
(Przewodniczący Rady Oddziału PTS we Wrocławiu,
Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)
Wykład odbędzie się 9 stycznia 2014 r. o godz. 13.00 w sali 4 bud. W.

Międzynarodowy Rok Statystyki
(powiększ)

Strona: « [1] [2] [3] [4] »

2011 © ANS