logo
Kontakt
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katedra Statystyki
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
tel. (71) 36 80 356
fax (71) 36 80 356

e-mail: zif_sce@ue.wroc.pl


logoUE

e-learning

logoPTS
Publikacje

Modele aktuarialne MODELE AKTUARIALNE

red. Walenty Ostasiewicz
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Wrocław 2000

SPIS TREŚCI

Przedmowa
1. Asekuracyjne systemy bezpieczeństwa finansowego
2. Stochastyczne modele rezerw matematycznych
3. Składka ubezpieczeniowa
4. Model ryzyka indywidualnego
5. Model ryzyka kolektywnego
6. Reasekuracja
7. Proces nadwyżki finansowej
8. Matematyczne modele dynamiki ryzyka
9. Miary losowe i procesy punktowe
10. Teoria ruiny i modele martyngałowe w matematyce ubezpieczeń i finansów
11. "Otoczenie ekonomiczne i matematyczne" procesów ryzyka
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel
Skorowidz

[wróć do spisu publikacji]

2011 © ANS