logo
Kontakt
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katedra Statystyki
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
tel. (71) 36 80 356
fax (71) 36 80 356

e-mail: zif_sce@ue.wroc.pl


logoUE

e-learning

logoPTS
Publikacje

Badania statystyczne BADANIA STATYSTYCZNE

Walenty Ostasiewicz
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
Warszawa 2011

SPIS TREŚCI

Przedmowa

1. Rozwój statystyki
1.1. Rodowód
1.2. Klasyfikacja statystyki
1.3. Instytucje i organizacje statystyczne
1.4. Kodeksy etyki statystycznej
Pytania sprawdzające

2. Naukowe poznawanie świata
2.1. Elementy procesu poznawczego
2.2. Indukcyjny model zdobywania wiedzy naukowej
2.3. Statystyczne poznawanie rzeczywistości społeczno-gospodarczej
2.4. Istota badań statystycznych
2.5. Definicje podstawowych pojęć
Pytania sprawdzające

3. Statystyczne klasyfikacje społeczne i gospodarcze
3.1. Klasyfikacja w naukach przyrodniczych
3.2. Klasyfikacja regionalna
3.3. Standaryzacje i klasyfikacje klasyfikacji
3.4. Polskie klasyfikacje
Pytania sprawdzające

4. Kwantyfikacja
4.1. Łącznik empirii z teorią
4.2. Klasyfikacja cech i metod kwantyfikacji
4.3. Pojęcie miary i pomiaru
4.4. Skalowanie
4.5. Idea konstrukcji wskaźników
Pytania sprawdzające

5. Jednowymiarowe szeregi statystyczne i ich opis
5.1. Rozkład cech
5.2. Szeregi rozdzielcze
5.3. Prametry rozkładów jednej cechy
Pytania sprawdzające

6. Korelacja i regresja
6.1. Korelacja
6.2. Idea metody najmniejszych kwadratów
6.3. Uogólnienie na dowolną liczbę obserwacji
6.4. Kryterium najmniejszej sumy odchyleń absolutnych
6.5. Metoda najmiejszej odległości statystycznej
6.6. Regresja częściowa
Pytania sprawdzające

7. Tablice strukturalne i ich opis
7.1. Istota tablic strukturalnych
7.2. Zróżnicowanie struktur
7.3. Podobieństwo struktur
7.4. Tablice dwudzielne, rozkłady dwumiarowe i ich parametry
7.5. Podobieństwo jednostek statystycznych ze względu na ich charakterystyki binarne
7.6. Związek między dwiema cechami binarnymi
Pytania sprawdzające

8. Tablice wielocechowe
8.1. Dwuwymiarowe szeregi rozdzielcze
8.2. Przedziałowe szeregi rozdzielcze
8.3. Analiza macierzy danych
8.4. Analiza wierszowa macierzy danych
8.5. Analiza kolumnowa macierzy danych
Pytania sprawdzające

9. Szeregi czasowe
9.1. Składowe szeregów czasowych
9.2. Wahania koniunkturalne
9.3. Wahania sezonowe
9.4. Wskaźniki dynamiki
Pytania sprawdzające

10. Wskaźniki statystyczne
10.1. Historia wskaźników
10.2. Rodzaje wskaźników
10.3. Wskaźniki wzrostu i rozwoju
10.4. Wskaźniki zdrowotnościowe
10.5. Wskaźniki kosztów utrzymania
10.6. Klasyfikacja i harmonizacja wskaźników
Pytania sprawdzające

11. Proces badania statystycznego
11.1. Schemat ogólny
11.2. Cel badania
11.3. Operat losowania
11.4. Specyfikacja cech
11.5. Wybór próby statystycznej
11.6. Pomiar wybranych cech
11.7. Opis i analiza danych
Pytania sprawdzające

12. Podstawowe badania urzędowe
12.1. Wstęp
12.2. Badania budżetów gospodarstw domowych
12.3. Badanie koniunktury gospodarczej
12.4. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności
Pytania sprawdzające

Literatura
Indeks

[wróć do spisu publikacji]

2011 © ANS