logo
Kontakt
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katedra Statystyki
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
tel. (+48) 71 36 80 336

e-mail: zi_sce(at)ue.wroc.pl


logoUE

e-learning

logoPTS

logoStatistika

logoSPS
Konferencje

Konferencje organizowane przez Katedrę Statystyki:

Strona: « [1] [2] »


2014

AMSE2014
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Applications of Mathematics and Statistics in Economy" jest organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze (Czechy), Uniwersytet Mateja Bela (Słowacja) i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Konferencja odbędzie się w Jerzmanowicach w dniach 27-31 sierpnia.

Szczegóły na stronie: www.amse.ue.wroc.pl/2014/


2013

Zagadnienia Aktuarialne - teoria i praktyka
Celem konferencji, podobnie jak i poprzednich konferencji z tego cyklu, jest konsolidacja ośrodków akademickich prowadzących badania dotyczące ubezpieczeń, z drugiej zaś strony, jest stworzenie szerokiego forum do wymiany poglądów na wszystkie problemy dotyczące statystyki aktuarialnej, zarówno jej aspektów teoretycznych, jak też i wszelkich możliwych zastosowań praktycznych.
Konferencja odbędzie się 20-22 maja 2013 r. w Będlewie.

Szczegóły na stronie: oka.ue.wroc.pl/2013/


2012

QoL2012 - JAKOŚĆ ŻYCIA a Zrównoważony Rozwój
    Na konferencji oprócz problematyki tytułowej, zrównoważonego i trwałego rozwoju społecznego, szczególną uwagę zamierzamy zwrócić na zagadnienia sprawiedliwości społecznej, polaryzacji zarówno ekonomicznej jak i społecznej, sprawiedliwości obciążania ludności obowiązkową daniną w postaci podatków i innymi niedogodnościami utrudniającymi życie ludzi, sprawiedliwości dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji i dóbr kultury, sprawiedliwości międzypokoleniowej itp.
    Proponujemy dyskusję o jakości życia z punktu widzenia pojedynczego człowieka a jednocześnie z punktu widzenia rozwoju cywilizacyjnego ludzkości. Dlatego też na konferencję w 2012 roku zapraszamy psychologów, socjologów, politologów, ekonomistów i przedstawicieli polityki społecznej.
    Oficjalnym językiem pierwszego dnia obrad jest język angielski. Drugiego dnia przewidziane jest referowanie również w języku polskim. Konferencja odbędzie się we Wrocławiu we wrześniu 2012 r.

QoL2012 - QUALITY OF LIFE and Sustainable Development
    On the Qol 2012 Conference besides title issues: sustainable and stable social development, we intend to consider especially social righteousness, economic and social polarization, equity in charging society obligatory tributes in form of taxes and other inconveniences hindering human life, equity in access to health-care, education and culture, intergenerational righteousness etc.
    We propose discussion about quality of life from individual point of view and simultaneously from the development of human civilization. Therefore we invite on QoL 2012 Conference psychologists, sociologists, political scientists, economists and representatives of social policy.
    The official language of the sessions in first day of conference will be English. Last day Polish language is also admissible. The Conference will take palce in Wroclaw on September 2012.

Szczegóły na stronie/Conference details: www.QoL2012.ue.wroc.pl

__________________
Wrocławski jubileusz 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego
    Zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji i do zgłaszania referatów w sześciu sesjach tematycznych: statystyki publicznej, jakości życia, statystyki aktuarialnej, metodologii statystycznej, biostatystyki oraz statystycznej kontroli jakości. Konferencja odbędzie się 18-19 października 2012 we Wrocławiu.

Szczegóły na stronie: www.wroclaw100latpts.ue.wroc.pl


2011

AMSE2011
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Applications of Mathematics and Statistics in Economy" jest organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze (Czechy), Uniwersytet Mateja Bela (Słowacja) i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Konferencja odbędzie się w Lądku Zdroju od 31.08 do 3.09.2011.

Szczegóły na stronie: www.amse.ue.wroc.pl/2011/


2010

Zagadnienia Aktuarialne - teoria i praktyka
Celem konferencji jest konsolidacja ośrodków akademickich prowadzących badania dotyczące ubezpieczeń, z drugiej zaś strony, jest stworzenie szerokiego forum do wymiany poglądów na wszystkie problemy dotyczące statystyki aktuarialnej, zarówno jej aspektów teoretycznych, jak też i wszelkich możliwych zastosowań praktycznych. Tematyka konferencji obejmuje wszystkie zagadnienia dotyczące statystyki aktuarialnej i jej zastosowań.

Szczegóły na stronie: www.oka.ue.wroc.pl/2010/


Strona: « [1] [2] »

2011 © ANS