logo
Kontakt
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katedra Statystyki
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
tel. (71) 36 80 356
fax (71) 36 80 356

e-mail: zif_sce@ue.wroc.pl


logoUE

e-learning

logoPTS
Publikacje

Statystyka STATYSTYKA. ELEMENTY TEORII I ZADANIA

Stanisława Ostasiewicz, Zofia Rusnak, Urszula Siedlecka
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Wrocław 2006

SPIS TREŚCI

Wstęp
1. Projektowanie badania statystycznego
2. Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego
3. Charakterystyki liczbowe struktury zbiorowości
4. Elementy rachunku prawdopodobieństwa
5. Zmienne losowe i ich rozkłady
6. Twierdzenia graniczne
7. Rozkłady wybranych statystyk próbkowych
8. Elementy teorii estymacji
9. Testowanie hipotez statystycznych
10. Testowanie hipotez nieparametrycznych
11. Metody analizy korelacji i regresji
12. Metody analizy dynamiki zjawisk
Odpowiedzi do zadań
Literatura
Tablice statystyczne

[wróć do spisu publikacji]

2011 © ANS