logo
Kontakt
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katedra Statystyki
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
tel. (71) 36 80 356
fax (71) 36 80 356

e-mail: zif_sce@ue.wroc.pl


logoUE

e-learning

logoPTS
Publikacje

Propedeutyka probabilistyki PROPEDEUTYKA PROBABILISTYKI

Walenty Ostasiewicz
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Wrocław 2006

SPIS TREŚCI

Przedmowa
1. Wiadomości wstępne
2. Elementarny rachunek prawdopodobieństwa
3. Zmienne losowe jednowymiarowe
4. Wektory zmiennych losowych
5. Funkcje zmiennych losowych
6. Charakterystyki liczbowe zmiennych losowych
7. Wybrane rozkłady zmiennych losowych
8. Tworzenie nowych rozkładów
9. Aproksymacja i dominacja
10. Istota modelu i wnioskowania statystycznego
11. Próba i jej rozkład
12. Dystrybuanta empiryczna
13. Metody uzyskiwania estymatorów
14. Teoria estymacji punktowej
15. Przegląd wybranych estymatorów
16. Estymacja przedziałowa
17. Istota wnioskowania bayesowskiego
18. Weryfikacja hipotez
19. Zależności statystyczna
Tablice rozkładów teoretycznych
Literatura

[wróć do spisu publikacji]

2011 © ANS