logo
Kontakt
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katedra Statystyki
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
tel. (71) 36 80 356
fax (71) 36 80 356

e-mail: zif_sce@ue.wroc.pl


logoUE

e-learning

logoPTS
Publikacje

Planowanie eksperymentów... PLANOWANIE EKSPERYMENTÓW ZORIENTOWANE NA DOSKONALENIE JAKOŚCI PRODUKTU

Jerzy Wawrzynek
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Wrocław 2009

SPIS TREŚCI

Przedmowa
CZĘŚĆ I ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
1. Historia i współczesność zarządzania jakością
1.1. Zarys historii problemów jakości
1.2. Rozwój teorii zarządzania jakością w XX wieku
1.3. Japońska mentalność projakościowa
1.4. Klasyfikacja definicji jakości i wymiary jakości
1.5. Podsumowanie
2. Filozofia TQM w formie 14 postulatów Deminga
2.1. Wprowadzenie
2.2. Postulaty Deminga - prezentacja i analiza
3. Koncepcja kompleksowego zarządzania jakością TQM
a sformalizowane systemy jakości ISO serii 9000
3.1. Kompetencje kierownictwa w zakresie problemów jakości
3.2. Model TQM a systemy zapewnienia jakości
3.3. Systemy zarządzania jakością ISO serii 9000:2000
4. Zdolność procesu do zapewnienia jakości a koncepcja zarządzania jakością Six Sigma
4.1. Informacje wstępne
4.2. Przedział tolerancji technologicznej a karta kontrolna - zdolność procesu
4.3. Metoda Six Sigma
5. Metodologia Taguchiego doskonalenia jakości
5.1. Metody przedziałowe i metody punktowe zarządzania jakością
5.2. Miary jakości typu signal to noise ratio
5.3. Ryzyko jakości
5.4. Siedem postulatów Taguchiego

CZĘŚĆ II. PLANOWANIE EKSPERYMENTÓW
6. Teoria planowania eksperymentów i jej zastosowanie do optymalizacji jakości. Zagadnienia ogólne
6.1. Zarys historyczny
6.2. Ogólne zasady planowania eksperymentów
6.3. Znaczenie planowania eksperymentów dla zagadnień jakości
7. Ogólny model liniowy
7.1. Modele analizy wariancji i analizy regresji - wprowadzenie
7.2. Podstawowe założenia i definicja ogólnego modelu liniowego
7.3. Analiza regresji
7.4. Analiza wariancji
8. Klasyczne plany eksperymentów
8.1. Randomizacja i tworzenie bloków
8.2. Plan eksperymentu kompletnie zrandomizowanego
8.3. Plan eksperymentu dwuczynnikowego (klasyfikacja dwukierunkowa)
8.4. Plan bloków zrandomizowanych
8.5. Plan bloków niekompletnych
8.6. Kwadrat łaciński
8.7. Kwadrat Youdena
8.8. Kwadrat grecko-łaciński
9. Plany eksperymentów czynnikowych
9.1. Wprowadzenie
9.2. Całkowite eksperymenty czynnikowe typu 2m
9.3. Ułamkowe eksperymenty czynnikowe typu 2m‘k
9.4. Całkowite eksperymenty czynnikowe typu 3m
9.5. Ułamkowe eksperymenty czynnikowe typu 3m"k
9.6. Centralnie skomponowane plany eksperymentów czynnikowych
9.7. Plany nasycone eksperymentów czynnikowych na trzech poziomach
9.8. Plany eksperymentów czynnikowych z różną liczbą poziomów czynników. Tablice ortogonalne Taguchiego
10. Poszukiwanie warunków optymalizacji jakości produktu
10.1. Metoda Boxa-Wilsona
10.2. Metoda EVOP
10.3. Przykład zastosowania metod Taguchiego
11. Optymalne planowanie eksperymentów
11.1. Uwagi wstępne
11.2. Realne i dyskretne plany eksperymentu
11.3. Kryteria optymalności i plany optymalne
11.4. Metody konstrukcji D- i G-optymalnych planów eksperymentu
Literatura.

[wróć do spisu publikacji]

2011 © ANS