logo
Kontakt
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katedra Statystyki
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
tel. (71) 36 80 356
fax (71) 36 80 356

e-mail: zif_sce@ue.wroc.pl


logoUE

e-learning

logoPTS
Publikacje

Metody opisu... METODY OPISU I WNIOSKOWANIA STATYSTYCZNEGO

Jerzy Wawrzynek
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Wrocław 2007

SPIS TREŚCI

Od autora
1. Przedmiot i pojęcie statystyki
2. Metody opisu statystycznego
3. Wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa
4. Zmienne losowe
5. Dwuwymiarowe i wielowymiarowe zmienne losowej
6. Prawo wielkich liczba. Związek między próbą i zbiorowością statystyczną
7. Metody estymacji statystycznej
8. Testowanie hipotez statystycznych
9. Elementy analizy korelacji i regresji
10. Regresja wielozmienna
11. Szeregi czasowe i ich analiza
12. Elementy prognozowania
Tablice statystyczne
Literatura

[wróć do spisu publikacji]

2011 © ANS