logo
Kontakt
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katedra Statystyki
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
tel. (71) 36 80 356
fax (71) 36 80 356

e-mail: zif_sce@ue.wroc.pl


logoUE

e-learning

logoPTS
Publikacje

Metody oceny... METODY OCENY I PORZĄDKOWANIA RYZYKA W UBEZPIECZENIACH ŻYCIOWYCH

red. Stanisława Ostasiewicz
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Wrocław 2000

SPIS TREŚCI

Przedmowa

1. Ogólny apekt ryzyka
1.1. Wprowadznie: istota ryzyka i terminologia
1.2. Krótki rys historyczny
1.3. Ryzyko utraty zdrowa i życia
1.4. Porządkowanie
1.5. Pomiar

2. Modele oceny ryzyka utraty zdrowia i życia
2.1. Zgony, ich klasyfikacja i przyczyna
2.2. Tablice trwania życia
2.2.1 Kohortowe tablice trwania życia
2.2.2. Bieżące tablice trwania życia
2.2.3. Przyczyny śmierci a tablice trwania życia
2.2.4. Średni wiek zgonu a przyczyny zgonu
2.3. Podstawy analizy czasu przeżycia
2.3.1. Funkcja przeżycia
2.3.2. Funkcja intensywności
2.3.3. Podstawowe rozkłady i ich charakterystyki
2.4. Estymacja w analizie czasu przyżycia dla pełnych obserwacji
2.4.1. Estymacja oparta na tablicach trwania życia
2.4.2. Metody szacowania prawdopodobieństwa zgonu w częsci roku
2.4.3. Porównanie metod interpolacji prawdopodobieństwa zgonu
2.4.4. Estymatory największej wiarygodności
2.5. Estymacja w analizie czasu przyżycia dla obserwacji cenzurowanych
2.5.1. Obserwacje cenzurowane
2.5.2. Estymator Kaplana-Meiera
2.5.3. Estymacja punktowa
2.6. Model proporcjonalnej intensywności Coxa
2.6.1. Opis modelu
2.6.2. Estymacja parametrów modelu
2.6.3. Wybór zmiennych do modelu
2.6.4. Założenie proporcjonalności
2.6.5. Ryzyko zachorowań
2.7. Model nieproporcjonalnej intensywności Coxa
2.8. Model logitowy
2.8.1. Szacowanie względnego ryzyka i ilorazu szansy
2.8.2. Logitowy model liniowy dla danych z badań retrospektywnych
2.8.3. Zależność ryzyka zachorowania od czynnika dwupoziomowego
2.8.4. Zależność ryzyka zachorowania od czynnika wielopoziomowego
2.8.5. Zależność ryzyka zachorowania od zmiennej ciągłej
2.9. Analiza zróżnicowania populacji
2.9.1. Wstęp
2.9.2. Definicja wskaźnika zróżnicowania
2.9.3. Rozkład parametru zróźnicowania
2.9.4. Model klasyfikacji umieralności
2.9.5. Skorygowane tablice trwania życia

3. Ryzyko ubezpieczyciela
3.1. Indywidualizacja i uwiarygadnianie ryzyka ubezpieczeniowego
3.2. Underwriting w ubezpieceniach na życie
3.2.1. Wstęp
3.2.2. Podstawowe zasady underwritingu
3.2.3. Czynniki wpływające na ryzyko
3.2.4. Metody oceny ryzyka
3.3. Analiza portfela polis
3.3.1. Dywersyfikacja portfela polis
3.3.2. Wykrywanie niejednorodności i nanaliza zróżnicowania portfela polis
3.3.3. Ekonomiczne efekty niejednorodności portfela ubezpieczeń
3.4. Modele rynku ubezpieczeniowego
3.4.1. Równowaga na rynku ubezpieczeniowym
3.4.2. Model rynku w przypadku pełnej informacji
3.4.3. Model rynku w przypadku niepełnej informacji i niezależnie działających towarzystw ubezpieczeniowych
3.5. Ryzyko finansowe ubezpieczyciela i ubezpieczonego

Literatura
Spis rysunków
Spis tabel

[wróć do spisu publikacji]

2011 © ANS